Klasyczny druk tamponowy
Podstawowe technologie

Otwarty system farbowy

Otwarty system farbowy to pierwsze przemysłowe wykorzystanie technologii druku tamponowego. Farba znajduje się w tym przypadku w otwartym zasobniku (mała wanna/pojemnik). Klisza jest za pomocą szpachelki do farby pokrywana farbą pobieraną z tego zasobnika. Następnie podczas ruchu powrotnego dociśnięty nóż rakla zabiera nadmiar farby. Dzięki temu farba pozostaje wyłącznie w zagłębieniach kliszy. Ta farba jest przejmowana przez tampon i przenoszona na drukowany obiekt.

System otwarty był standardem aż do lat 70-tych XX wieku. Jednakże stawiał on wysokie wymagania użytkownikowi: W otwartej wannie rozpuszczalniki zawarte w farbach mogą szybko parować. Wskutek tego zmienia się konsystencja i przede wszystkim lepkość farby - a tym samym zachowanie i jakość druku. W celu utrzymania stałej lepkości i wynikającej z niej jakości druku konieczne jest regularne mieszanie i rozcieńczanie. Poza tym otoczenie musi być bardzo czyste, aby do otwartych zbiorników z farbą nie dostawały się zanieczyszczenia. W systemie otwartym pracochłonna i wymagająca jest też zmiana farby.

Dlatego w zastosowaniach podstawowych system otwarty uważa się za przestarzały w porównaniu z systemem zamkniętym: Stosuje się go wyłącznie przy specjalnych wymaganiach, np. przy druku szczególnie dużych obrazów lub jeśli specjalne farby (lub inne media drukarskie) mogą być użyte wyłącznie w systemie otwartym.

Zamknięty system farbowy

W latach 80-tych XX wieku na bazie systemu otwartego stworzono zamknięty system farbowy. W tym systemie farba znajduje się w całkowicie zamkniętym naczyniu, które otwartą stroną jest ustawione na kliszy. Nóż rakla jest wbudowany w naczynie z farbą, dzięki czemu nakładanie i usuwanie farby (raklowanie) odbywa się w jednym cyklu. Nóż rakla spełnia jednocześnie rolę pierścienia uszczelniającego. Dzięki temu naczynie dociśnięte do kliszy jest całkowicie (“hermetycznie”) zamknięte.

Ponieważ w systemie zamkniętym prawie nie występuje parowanie rozpuszczalników, lepkość farby pozostaje niezmieniona przez dłuższy czas i nie ma konieczności tak częstego mieszania czy rozcieńczania. Ponadto w systemie zamkniętym farba jest chroniona przed zanieczyszczeniami. W systemie zamkniętym można pominąć jeden takt, dzięki czemu system ten pracuje szybciej. Poza tym łatwiejsza jest zmiana farby. Należy jeszcze wspomnieć, że zamknięty system farbowy jest bardziej ekologiczny, ponieważ niższe są jego wartości emisji.

Ze względu na swoje zalety zamknięty system farbowy stał się standardowym rozwiązaniem na rynku. Jest to dzisiaj najnowocześniejsze rozwiązanie dla maszyn pojedynczych.

Zamknięty system farbowy z raklem poprzecznym

W zamkniętym systemie farbowym wielkość naczynia z farbą limituje wymiary obrazu. Z kolei wymiary naczyń z farbą są ograniczone ze względów konstrukcyjnych.

Mimo to także w zamkniętych systemach farbowych można znacznie zwiększyć rozmiary drukowanych obrazów. Rozwiązaniem jest rakiel poprzeczny.

W systemie z raklem poprzecznym naczynie z farbą przesuwane jest poprzecznie po nieruchomej kliszy. Średnica kałamarza farbowego / kałamarza z raklem ogranicza tym samym wielkość drukowanego obrazu tylko w jednym wymiarze, szerokość obrazu jest tutaj zasadniczo nieograniczona.

Rotacyjny druk tamponowy
Najszybsza technika druku tamponowego

Klasyczny rotacyjny druk tamponowy

W latach 80-tych XX wieku zaczęto wykorzystywać druk tamponowy do drukowania zakrętek. Ważne były przy tym duże ilości i w związku z tym wysoka prędkość druku. Do takiego zastosowania zasadniczo lepiej nadaje się proces nietaktowany („okrągły”).

Dlatego w klasycznym rotacyjnym druku tamponowym zarówno klisza jak i tampon mają kształt walca (albo są naciągane na walec). Daje to możliwość ciągłej (nietaktowanej) pracy, która jest znacznie szybsza i spełnia wymogi nowoczesnej produkcji zakrętek pod względem ilości.

Rotacyjny druk tamponowy nadaje się szczególnie do zastosowania w kompletnych i zautomatyzowanych liniach, gdzie druk jest tylko częścią całego procesu, ale musi być dostosowany do ciągłości i szybkości pracy całej linii.

Ponadto ustawienie szeregowe kilku zespołów drukujących umożliwia drukowanie wielokolorowe.

Dwustronny rotacyjny druk tamponowy

Dwustronny rotacyjny druk tamponowy umożliwia szybkie, synchroniczne drukowanie przedniej i tylnej strony drukowanego obiektu w jednym cyklu. W tym celu ustawia się naprzeciw siebie (symetrycznie) dwa wałki z kliszą i tamponem, między którymi przechodzą obiekty, na których jednocześnie umieszczany jest nadruk.

Dwustronny rotacyjny druk tamponowy także nadaje się do druku wielokolorowego. W tym celu ustawia się w szeregu dowolnie wiele par zespołów drukowych.

Obwodowy druk tamponowy
Najwyższa prękość i precyzja nadruku 360°

Taktowany rotacyjny obwodowy druk tamponowy (360°)

Coraz bardziej ambitne wzornictwo najpierw zakrętek do butelek a później także innych obiektów wymagało wysokiej jakości nadruku 360° na obwodzie. W tym celu na bazie rotacyjnego druku tamponowego stworzono technikę obwodowego druku tamponowego.

Innowacja polega przede wszystkim na ułożyskowanym w sposób obrotowy uchwycie obrabianego przedmiotu. Za jego pomocą obiekt drukowany jest dosuwany do wałka z tamponem i następnie wskutek obrotu walca z tamponem jest obracany raz o 360° wokół własnej osi. W tej metodzie proces przebiega jednak w sposób taktowany ze względu na organizację podawania drukowanych artykułów. Walec z kliszą i z tamponem obracają się wprawdzie w sposób ciągły, ale transport uchwytów obrabianych przedmiotów jest ciągle przerywany na czas wykonywania nadruku.

Ciągły rotacyjny obwodowy druk tamponowy (360°)

W celu kolejnego przyspieszenia nadruku obwodowego spowalnianego przez taktowanie obrabianych przedmiotów na bazie taktowanego obwodowego druku tamponowego opracowano technikę ciągłego obwodowego druku tamponowego.

Innowacja ciągłego obwodowego druku tamponowego polega na tym, że walec z tamponem został zastąpiony tamponem paskowym. Dzięki temu uchwyty z obrabianymi przedmiotami prowadzone są w sposób ciągły przy tamponie paskowym i są obracane bez zatrzymywania.

Nietaktowany obwodowy druk tamponowy może dzięki temu stać się częścią zautomatyzowanych linii o wysokich wymogach dotyczących prędkości i precyzji.