Grupa przedsiębiorstw TAMPOPRINT

Wszystko z jednej ręki: silna rodzina firm

Również jako spółka akcyjna nadal jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem. Załogą, która trzyma się razem, mając przed oczami wspólny cel: pierwszorzędność. Żeby działało, wytrzymywało i żeby się opłacało.

Ten duch rodzinny obejmuje również spółki zależne i firmy partnerskie. Dlatego grupa TAMPOPRINT jest prawdziwą rodziną firm. Rodziną, która trzyma się razem, mając przed oczami wspólny cel: pierwszorzędność. Żeby działało, wytrzymywało i żeby się opłacało.

Własne fabryki klisz i tamponów i specjalistyczne laboratorium farb

TAMPOPRINT to kompleksowy dostawca systemów. Tak samo jak maszyny, które nie tylko projektujemy, lecz również konstruujemy we własnej fabryce, traktujemy również klisze, tampony i farby. Projektujemy je i zajmujemy się ich produkcją. 

W tym celu prowadzimy własne specjalistyczne fabryki do produkcji klisz i tamponów oraz wyspecjalizowane laboratorium do projektowania farb. 

I to z korzyścią dla naszych klientów. Po pierwsze dlatego, że takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie pierwszorzędnej jakości wszystkich produktów TAMPOPRINT. Po drugie, ponieważ dzięki temu poszczególne komponenty nie tylko są pierwszorzędne,  lecz także optymalnie ze sobą współgrają, tworząc pierwszorzędny system. Który ma działać, wytrzymywać i się opłacać.

Międzynarodowy zespół TAMPOPRINT –
lider na światowym rynku

Jako liderzy rynku jesteśmy oczywiście obecni na rynku światowym, w niektórych rejonach nawet od dziesiątków lat

Jedna spółka córka TAMPOPRINT z własnym zakładem produkcyjnym na Florydzie zaopatruje cały rynek amerykański.

W Europie na rynku hiszpańskim reprezentuje nas inna spółka zależna, natomiast w licznych innych państwach europejskich posiadamy filie i przedstawicielstwa handlowe.

Od 1974 r. jesteśmy również obecni na rynku azjatyckim. Na skutek postępującej industrializacji również w Chinach powstał szybko rosnący rynek. Tam Wilfried Philipp jest uważany za „ojca tampodruku“.

Dane kontaktowe osób reprezentujących nas w poszczególnych regionach znajdziesz tutaj.

Centrala firmy Tampoprint AG w Korntal-Münchingen, Niemcy
Centrala Tampoprint AG, Korntal-Münchingen