Polityka prywatności

Cieszymy się z odwiedzin naszej strony internetowej. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną kwestią i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Chronimy Państwa prywatność oraz dane osobowe. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, obowiązującą w danym kraju polityką ochrony danych oraz unijnym rozporządzeniem o ochronie danych („GDPR“).

Poniżej przedstawiamy Państwu, jakie informacje zbieramy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane:

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego
TAMPOPRINT GmbH, Lingwiesenstraße 1, 70825 Korntal-Münchingen jest jako operator strony internetowej https://www.tampoprint.de/ odpowiedzialnym organem w zakresie GDPR i innych specyficznych przepisów danych krajowych dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Inspektor ochrony danych osobowych
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawie wszelkich kwestii związanych z ochroną danych:

Pan Steffen Emhardt
EmEtz GmbH
Max-Eyth-Str. 8
71672 Marbach
E-Mail: datenschutz@tampoprint.de

3. Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osoba możliwa do zidentyfikowania to każda osoba fizyczna, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, lub do jednej lub kilku szczególnych cech wyrażających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

Do danych osobowych należą również informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej. W tym kontekście gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób: informacje o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej, takie jak ilość przesyłanych danych, lokalizacja, z której odczytują Państwo dane z naszej strony internetowej, a także inne dane dotyczące połączenia oraz pliki i inne treści, do których uzyskują Państwo dostęp. Zazwyczaj odbywa się to przez zastosowanie plików dziennika i cookies. Więcej informacji na temat plików dziennika i cookies znajdą Państwo poniżej.

Cel wykorzystania i dane osobowe
Zakres i rodzaj gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych różnią się w zależności od tego, czy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową jedynie w celu uzyskania dostępu do ogólnie dostępnych informacji czy też skorzystania z usług wykraczających poza ten zakres.

a) Wykorzystanie do celów informacyjnych
Podawanie danych osobowych z reguły nie jest konieczne do korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych. Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, gromadzimy jedynie dane, które są automatycznie przekazywane do nas przez Państwa przeglądarkę internetową, takie jak:

 • strona internetowa która została odwiedzona;
 • adres IP komputera;
 • data i godzina wejścia na stronę;
 • rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki i ustawienia przeglądarki;
 • używany system operacyjny (Windows, iOS, Linux itd.).

Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania z witryny, a następnie natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. Pozostałe dane są przechowywane przez ograniczony czas. Dane te wykorzystujemy do funkcjonowania naszej strony internetowej, w szczególności do wykrywania i eliminowania błędów na stronie, do stwierdzania obciążenia strony oraz do wprowadzania zmian i ulepszeń.

b) Informacje przydatne w sytuacji korzystania z innych usług
Jeśli korzystają Państwo z innych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być podanie w tym celu danych osobowych. Dane osobowe wymagane do świadczenia usług można znaleźć w odpowiedniej masce wprowadzania danych. Pozostałe dane mogą Państwo podać dobrowolnie. Informacje wymagane, w odróżnieniu od informacji dobrowolnych, są każdorazowo oznaczone gwiazdką (*).
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia żądanej przez Państwa usługi.

4. Formularz kontaktowy
Na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień odbiorca Państwa wiadomości wynika z opisu w odpowiednim formularzu kontaktowym. Podane przez Państwa w ramach tego zapytania dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytania i zostają natychmiast usunięte z serwera. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wiadomości te są przechowywane w ramach ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji. Z zastrzeżeniem powyższego dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Newsletter
Jeśli chcą Państwo zapisać się do naszego newslettera, oprócz Państwa adresu e-mail potrzebujemy potwierdzenia, że są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail oraz zgadzają się otrzymywać newsletter. Dane te są zbierane wyłącznie w celu przesyłania Państwu newslettera i udokumentowania naszych uprawnień w tym zakresie. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Subskrypcję newslettera można w każdej chwili anulować ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto podczas rejestracji pobierane są następujące dane:

 • adres IP komputera wywołującego
 • data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych, Pańska zgoda jest uzyskiwana podczas procesu rejestracji i odwołuje się do tej polityki prywatności.


6. Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies) i narzędzi do analizy internetowej

a) Korzystanie z plików ciasteczek (ang. cookies)
Używamy plików cookies do śledzenia preferencji odwiedzających i optymalnego projektowania naszych stron internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Usunięcie plików cookies jest możliwe w każdym momencie. Może to jednak spowodować, że poszczególne funkcje nie będą już dla Państwa dostępne. W celu usunięcia cookies prosimy zapoznać się z funkcją pomocy Państwa przeglądarki.

b) Korzystanie z Google Universal Analytics
Jeśli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"). Zastosowanie obejmuje tryb pracy "Universal Analytics". Pozwala to na przypisanie danych, sesji i interakcji w wielu urządzeniach do pseudonimu użytkownika, a tym samym na analizę aktywności użytkownika w różnych urządzeniach.

Usługa Google Analytics używa tak zwanych plików cookie – niewielkich plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, jeśli przebywają Państwo w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o anonimizację adresów IP w celu zagwarantowania anonimowości zbioru adresów IP (tzw. IP-Masking). Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez spółkę Google. Dalsze informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych osobowych można znaleźć na stronach www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl.

Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i sporządzanie raportów z działań na niej prowadzonych. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu będą następnie świadczone dalsze powiązane usługi.

Podstwa prawna
Przetwarzanie danych opiera się na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO).

Odbiorca
Odbiorcą danych jest Google jako procesor zamówienia. W tym celu zawarliśmy odpowiednią umowę z Google.

Transfer do krajów trzecich
Google przetwarza Twoje dane w USA i przekazał je do EU_US Privacy Shield. Certyfikat można pobrać tutaj.

Okres przechowywania
Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania został osiągnięty, są automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość, uniemożliwiając zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, dezaktywując funkcję "Google Analytics" w ustawieniach ochrony danych.


c) Korzystanie z Google Tag Manager
Ta strona korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta pozwala na zarządzanie tagami stron internetowych za pomocą interfejsu. Narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) jest domeną pozbawioną cookies i nie rejestruje danych osobowych. Narzędzie to aktywuje inne tagi, które mogą rejestrować dane w określonych okolicznościach. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych informacji. Jeżeli wyłączone zostanie zapisywanie na poziomie domeny lub cookies, ustawienie takie będzie również obowiązywało w odniesieniu do wszelkich tagów śledzących zaimplementowanych przez Google Tag Manager.

 

d) Formularze Google
W naszej witrynie internetowej używamy formularzy Google do gromadzenia danych osobowych w określonych celach. Google Forms to usługa świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Irlandia. W trakcie tego procesu przeglądarka użytkownika przekazuje dane osobowe do Google LLC. w USA. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

7. Korzystanie z pluginsów dostawców usług Google, Facebook, Xing, Twitter i innych

a) Korzystanie z pluginsów YouTube
Ta strona zawiera co najmniej jeden YouTube plug-in, należący do Google Inc., z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, USA. Natychmiast po odwiedzeniu naszej strony internetowej z plug-inem YouTube tworzy się połączenie z serwerami YouTube. W tym samym czasie serwer YouTube zostaje poinformowany, która z naszych stron internetowych została odwiedzona. Jeśli będziesz równocześnie zalogowany na swojim YouTube koncie, umożliwisz YouTube powiązać twoje zachowanie związane z surfowaniem bezpośrednio z twojim osobistym profilem. Możesz wstrzymać tę możliwość mapowania, jeśli najpierw wylogujesz się ze swojego konta YouTube. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania przez YouTube twoich informacji, przeczytaj politykę prywatności na www.youtube.com.

b) Korzystanie z pluginsów LinkeldIn
Na naszej stronie znajdują się plug-insy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (zwane dalej "LinkedIn"). Plug-insy LinkedIn rozpoznasz za pomocą odpowiedniego logo lub "przycisku polecenia".
Należy przestrzegać, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej plug-in tworzy połączenie między odpowiednią przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. LinkedIn zostaje w ten sposób poinformowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Pańskim adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Poleć" na LinkedIn i jednocześnie bedzie zalogowany na swojim LinkedIn koncie, może udostepnić treści z naszej strony na swoim profilu LinkedIn. W ten sposób użytkownik zezwala LinkedIn na przypisanie wizyty na naszej stronie internetowej do swojego konta użytkownika. Państwo musi wiedzieć, że nie pozyskujemy wiedzy o treści przesłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania danych i opcji prawnych, a także ustawiania opcji LinkedIn, odwiedź: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

8. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim
Zasadniczo nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim. W szczególności nie przekazujemy danych stronom trzecim w celach reklamowych. Jeśli jednak korzystasz z personalizowanych usług naszej oferty, pobór spersonalizowanych danych i ich przekazywanie stronom trzecim może być wymagane w celu realizacji i przeprowadzenia usługi. Dane te są przechowywane lub przesyłane tylko w wymiarach wymaganych do realizacij zamówień. W tym celu wypełnienie odpowiedniego formularza wymaga złożenia wyraźnej zgody. Strony trzecie, którym przekazywane są dane w kontekście przeprowadzenia zamówień, są ponadto związane ustawowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. O ile jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub na mocy orzeczenia sądowego, przekazujemy dane odpowiednim władzom informacyjnym.

9. Bezpieczeństwo danych
Wszystkie informacje, które nam przesyłasz, przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej. Zabezpieczamy jednak naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione. W szczególności dane osobowe są kodowanie przenoszone do nas. Używamy systemu kodowania TLS 1.2 (Transport Layer Security).

10. Prawa użytkowników
Mają Państwo prawo

 • bezpłatnie otrzymać od nas informacje o dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy (prawo do informacji);

 • zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe (prawo do potwierdzenia);

 • zażądać od nas natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest już konieczne i o ile spełnione są także dalsze wymogi DSGVO dotyczące usuwania danych (prawo do usunięcia danych);

 • zażądać od nas niezwłocznego poprawienia i uzupełnienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa (prawo do poprawienia danych);

 • zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania danych);

 • otrzymać od nas Państwa dane osobowe w usystematyzowanym, aktualnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (prawo do przenoszenia danych);

 • sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych (prawo do sprzeciwu).

 • nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - które ma skutki prawne lub znacząco wpływa na Państwa w podobny sposób (prawo do decyzji w każdym indywidualnym przypadku).
   

Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość.

W celu uzyskania dalszych informacji i dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.


11. Usuwanie i blokowanie danych osobowych po osiągnięciu celu
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, najdłużej jednak do upływu ustawowych okresów przechowywania i zapisywania.

Jeśli cel zostanie osiągnięty, a ustawowe okresy przechowywania i zapisywania wygasną, dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

12. Prawo do zażalenia
Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka naprawczego,
masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia lub miejsca zarzucanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest przeciwne GDPR.

Masz prawo do złożenia skargi na nas w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do wyżej wspomnianego inspektora ochrony danych lub do organu nadzorującego ochrone danych.

 
Information pursuant to EU-GDPR for customer and supplier

 

Zgoda na otrzymywanie informacji marketingowych

Przedmiot zgody

Chciałbym otrzymywać informacje marketingowe od TAMPOPRINT GmbH poprzez e-mail w oparciu o moje osobiste zainteresowania produktami i usługami TAMPOPRINT.

TAMPOPRINT GmbH określa moje osobiste zainteresowania za pomocą plików cookie w celu uzyskania informacji o moich wizytach na stronach internetowych TAMPOPRINT, np. o pobranych artykułach, pobranych dokumentach, data i czas pobrania ("dane użytkowe"), są przechowywane w profilu osobistym. W tym osobistym profilu zapisywane sa również informacje o tym, czy i kiedy otworzyłem wiadomości marketingowe od TAMPOPRINT; TAMPOPRINT otrzymuje te informacje, pobierając małe obrazy osadzone w wiadomościach e-mail (tak zwane Web-Beacons).

Następujące informacje, które sam określiłem na stronie internetowej TAMPOPRINT lub które mogą być przechowywane w systemach zarządzania relacjami z klientami TAMPOPRINT zostają również dodane do profilu:

- osobiste dane kontaktowe (np. nazwisko, tytuł, firma, rola / funkcja, kraj, numer telefonu)

- informacje o firmie, w której pracuję (np. adres, branża i wszelkie inne publicznie dostępne informacje).

Dane opisane w poprzednim akapicie zostaną wykorzystane przez TAMPOPRINT do przesyłania mi informacji marketingowych (np. newsletter, zaproszeń na wydarzenia) o produktach i usługach, które mnie interesują. Ponadto dane mogą być wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych TAMPOPRINT do składania ofert i do optymalnego wsparcia mnie lub mojej firmy.

Moje dane zostaną usunięte z Systemu Marketingowego TAMPOPRINT GmbH, gdy tylko wycofam swoją zgodę.